Бања Лука: Округли сто „Права и обавезе трговаца и пружаоца услуга у складу са Законом о заштити потрошача у Републици Српској“