Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal