Градишка: Обавјештење о продаји земљишта у Агроиндустријској зони