Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Lokalne razvojne agencije u Republici Srpskoj

Gradska razvojna agencija Banja Luka  – CIDEA
adresa: Cara Lazara 42; TBP Ramići; 78 000 Banja Luka
E-mail: info@cidea.org
tel: 051 433-460
faks: 051 433-461
www.cidea.org

Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora „PREDA-PD“
adresa: Aleja kozarskog odreda bb; 79 101 Prijedor
E-mail: office@preda.rs.ba
tel: 052 241 600
faks: 052 241 601
www.preda.rs.ba

Agencija za razvoj MSP Grada Doboja
adresa: Nemanjina 20; 74 000 Doboj
E-mail: agencijadoboj@gmail.com
tel: 053 961 505

Agencija za razvoj MSP Bijeljina
adresa: Meše Selimovića, lamela 2, 76 300 Bijeljina
E-mail: agencijamsp.bn@gmail.com; agencijamsp.2009@gmail.com
tel: 055 204 024
faks: 055 225 780
www.agencijamsp.com

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS
adresa: Vuka Karadžića 30; 71 123 Istočno Sarajevo
E-mail: info@rais.rs.ba
tel: 057 342 636
faks: 057 342 636
www.rais.rs.ba

Agencija za razvoj MSP Trebinje
adresa: Vojvode Stepe Stepanovića bb; 89 101 Trebinje
E-mail: msptb@teol.net
tel: 059 245 470
faks: 059 245 471
www.msptb.net

Razvojna agencija opštine Modriča
adresa: Petra Kočića 4; 74 000 Modriča
E-mail: oarmsp@gmail.com
tel: 053 811 372
faks: 053 811 372
www.raomd.org

Agencija za privredni razvoj opštine Mrkonjić Grad
adresa: Svetog Save bb; 70 260 Mrkonjić Grad
E-mail: dam@teol.net
tel: 050 214 257
www.azprmg.co.nr

Agencija za razvoj opštine Srbac – APIS
adresa: Mome Vidovića 7; 78 420 Srbac
E-mail: apis@blic.net; apis.srbac@gmail.com
tel: 051 740 001 lokal 302
www.apissrbac.wordpress.com

Agencija za razvoj MSP Ugljevik
adresa: Trg Draže Mihajlovića bb; 76 330 Ugljevik
E-mail: ugramsp@gmail.com
tel: 055 772 237
www.ugramsp.com

Agencija za lokalni ekonomski razvoj opštine Kotor Varoš

adresa: Cara Dušana bb; 78 220 Kotor Varoš
E-mail:  cedokomljenovic@gmail.com
tel: 051 784 230
www.alerk.biz

Razvojna agencija opštine Čelinac

adresa: Prvog Krajiškog proleterskog bataljona 50; 78 240 Čelinac
E-mail: info@racelinac.com
tel: 051 555 317
faks: 051 555 316
www.racelinac.com

“Razvojna agencija Gradiška” – “RAGA”

adresa: Vidovdanska 7; 78400 Gradiška
E-mail: raga.gradiska@gmail.com
tel: +387 51 928 004
faks: +387 51 928 004

Agencija za razvoj MSP Ljubinje
adresa: Jovana Dučića 6; 88 380 Ljubinje
E-mail: agencija.ljubinje@gmail.com
tel: 059 630 296
faks: 059 630 288

 

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Poreska uprava Republike Srpske

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Zavod za zapošljavanje RS

Privredna komora Republike Srpske

Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka RS

Garantni fond RS

Banjalučka berza

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Centralni registar hartija od vrijednosti

INVEST SRPSKA

CEFTA portal

Agencija za agrarna plaćanja

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS

Zavod za obrazovanje odraslih

Republički zavod za statistiku

Republička uprava za inspekcijske poslove

Republički zavod za standardizaciju i metrologiju

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove         

Komisija za koncesije RS

Agencija za informaciono društvo RS

Džender centar RS

Službeni glasnik RS

Poslovni registar RS

Registar odobrenja u privredi

Savez inovatora Republike Srpske

Savez računovođa i revizora RS

Savez opština i gradova Republike Srpske

Udruženje ekonomista RS SWOT