Источно Сарајево: Тренинг за извозно орјентисане пословне субјекте