Лопаре: Отворен погон за производњу електроинсталација