Mrkonjić Grad: Niža poreska stopa na nepokretnosti u kojima se obavlja proizvodnja