Нови Град: Јавни позив привредним субектима ради остваривања права на ослобађање односно умањење закупнина и накнада за април