Novi Grad: Snijeg nije negativno uticao na strna žita