ОБЕЗБИЈЕДИТЕ УЧЕШЋЕ У АКЦЕЛЕРАТОР ПИЛОТ ПРОГРАМУ!

3 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Сви заинтересовани се могу пријавити путем обрасца којег могу пронаћи на веб страници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и Предузетничком порталу Републике Српске . […]

  2. […] Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća http://www.rars-msp.org/sr/news/n968 i Preduzetničkom portalu Republike Srpske http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/obezbijedite-uces-e-u-akcelerator-pilot-programu/ […]

  3. […] Сви заинтересовани се могу пријавити путем обрасца којег могу пронаћи на веб страници Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа http://www.rars-msp.org/sr/news/n968 и Предузетничком порталу Републике Српске http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/obezbijedite-uces-e-u-akcelerator-pilot-programu/ […]

Comments are closed.