Sarajevo: Obuka za menadžere u industriji namještaja i obrade drveta