Пале: Одобрена додатна средства послодавцима и незапосленим лицима