Пале: За набавку пластеника и механизације 600.000 КМ