Пале: За развој пољопривреде и предузетништва 150.000 КМ подстицаја