Brisel: Potpisan Sporazum o učešću BiH u programu „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) 2014-2020“