Sarajevo: Predstavljen novi Program EU za lokalni razvoj i zapošljavanje vrijedan 19 miliona evra