Бања Лука: Представљен Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању