Banja Luka: Predstavljen Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju