Приједор: Едукативна конференција „Пракса у привредном окружењу, шанса за повећање запошљивости и боље позиционирање на тржишту рада“