Prijedor: Predstavnici Agencije PREDA-PD učestvovali na drugom sastanku konzorcija u okviru projekta FORESDA