Приједор: У „Целпаку“ ускоро изградња производног објекта