Прњавор: Општини земљиште за изградњу пословно-туристичке зоне Вијака