Рибник: Јавни позив послодавцима за запошљавање приправника