Šamac: Mogućnost za kooperativnu proizvodnju kornišona