Sarajevo: Drugi poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje BiH-Crna Gora