Сарајево: Грант средства за пројектне приједлоге усмјерене ка даљем економском развоју одабраних пословних локалитета