preduzetnice

Бања Лука: Јавни позив за подршку женском предузетништву

У оквиру пројекта Европски акт о малом бизнису као оквир стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини у БиХ, Еда – Агенција за развој предузећа из Бање Луке расписала је јавни позив за достављање концепата пројектних приједлога за подршку развоју предузетништва жена путем бесповратних финансијских средстава (грантова) из Механизама за подршку имплементацији стратегија развоја малих и средњих предузећа.
Концепте пројектних приједлога могу доставити удружења грађана и фондације, пословна удружења, привредне коморе и развојне агенције.
Укупан расположиви износ бесповратних финансијских средстава за овај јавни позив је 90.000 КМ. Минималан износ бесповратних финансијских средстава која могу бити одобрена за појединачни пројект је 30.000 КМ, а максимални износ је 45.000 КМ. Средства могу бити кориштена за реализацију пројеката који доприносе развоју предузетништва жена.
Крајњи рок за пријем пријава је 15. фебруар 2019. године, до 15 сати. Јавни позив с детаљним информацијама и обрасцима доступан је на линку: https://edabl.org/wp-content/uploads/2018/12/Javni-poziv-SBA-u-BiH-21.12.2018.-2.pdf.
Пројекат Европски оквир за развој стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини у БиХ, финансира Сида путем Амбасаде Шведске у БиХ.
Кључна идеја пројекта СБА у БиХ је кориштење и прилагођавање Акта о малом бизнису (и Индекса политика за МСП) као заједничке методолошке основе за хармонизацију стратешког оквира за МСП у БиХ, обухватањем свих фаза развоја политика (планирање, имплементација, M&E, ревизија) и омогућавањем/ олакшавањем интеракције кључних актера.
Кључни учесници пројекта су: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, Министарство развоја, подузетништва и обрта Федерације БиХ, Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске, Одјељење за економски развој, спорт и културу Брчко дистрикта, двије јединице локалне самоуправе.

Извор: Агенција за ЛЕР општине Котор Варош