projekti

Сарајево: Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2020. годину

Амбасада Републике Чешке у БиХ објавила је Јавни позив за пријаву малих локалних пројеката за 2020. годину.

Позив је отворен до 18.октобра, а пројекти треба да буду усмјерени на економски раст са нагласком на обновљиве изворе енергије и сектор одрживог кориштења природних извора.

Подносилац захтјева мора бити регистровани правни субјект у БиХ, чија основна дјелатност није добит (нпр. невладине организације, удружења грађана, академске установе које раде на локалним пројектима, организације и агенције које своје активности усмјеравају на локални развој).

Детаљне информације о јавном позиву доступне су на сљедећој интернет страници:

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2019_09_26_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male_lokalni_projekty_2020.html