Сарајево: Програм ИПА 2016 за БиХ вриједан око 50 милиона евра