Законом о професионалној рехабилитацији, запошљавању и оспособљавању инвалида су дефинисане категорије, њихова права и обавезани одређени субјекти на запошљавање лица са инвалидитетом уодносу на укупан број запослених. У случају да у Закону наведени субјекти обавезног запошљавања инвалидних лица немају потребан број запослених особа са инвалидитетом, обавезни су издвајати одређени износ на бруто плате запослених. Поред тога, правна лица која немају обавезу запошљавања инвалидних лица по овом Закону такође су дужна да издвајају одређени износ на бруто плате запослених за ове намјене. Законом је успостављен посебан Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом ове намјене у који се уплаћују горе наведена средства.

У Закону се посебно дефинише правни статус предузећа за запошљавање инвалидних лица те дефинишу повластице које имају. Ова предузећа могу бити основана од стране свих врста правних субјеката и грађана укључујући државне институције и локалне заједнице. Посебан квалитет Закона је што је омогућио и страним правним и физичким лицима да оснивају предузећа у складу са овим Законом. Законом је предвиђено да се статутом у органима управљања предузећа омогући учествовање најмање једног представника циљне групе у сврху заштите друштвеног интереса. Законом је предвиђено и оснивање заштитних радионица, радних центара те самозапошљавање инвалида под условима прописаним Законом.

 

ФОНД ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА РС