Запошљавање младих је кључно стратешко питање сваког савременог друштва. Млади представљају највиталнији дио сваке популације, покретачи су привредног и друштвеног развоја и највриједнији су ресурс сваког друштва, због чега им се треба посветити посебна пажња.

Проблем незапослености младих у Републици Српској препознат је у већем броју стратешких докумената прије свега у Омладинској политици Републике Српске од 2016. до 2020. године, Стратегији развоја малих и средњих предузећа Републике Српске и Стратегији запошљавања Републике Српске. У претходном периоду Влада Републике Српске предузела је одређене мјере у циљу повећања запошљавања младих и смањења стопе њихове незапослености.

Најзначајније мјере усмјерене на повећање запошљавања су у оквирима надлежности Министарства рада и борачке-инвалидске заштите Републике Српске и Завода за запошљавање Републике Српске, али и друге институције у Републици Српској реализују различите пројекте подршке намијењене овој популацији.

 

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Завод за запошљавање РС има најзначајнију улогу у запошљавању младих у Републици Српској. Провођењем међународних пројеката, у оквиру Завода су основани, опремљени и започели са радом посебни центри за информисање, савјетовање и обуке – ЦИСО и клубови за тражење посла –Job клубови чији је циљ рад са незапосленим младим људима. Такође, од априла 2015. године примјењује се и индивидуално савјетовање тражилаца посла уз кориштење инструмента „Пасош компетенција“.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа усмјерена је, између осталих активности, и на активно рјешавање проблема запошљивости младих у Републици Српској провођењем различитих програма и пројеката. Од програма и пројеката које проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа посебно се може издвојити:

Програм Прилика плус који подржава Влада Швајцарске, а који има за циљ увођење системских рјешења и покретање промјена у средњим стручним школама у Босни и Херцеговини у циљу развоја стручних и практичних знања и вјештина и задовољења потреба малих и средњих предузећа за обученом и стручном радном снагом.

Такмичење за избор најбоље пословне идеје „Оствари своју идеју“ намијењено је младим људима до 35 година старости са пребивалиштем у Републици Српској, који имају пословну идеју  и желе покренути посао. Циљ такмичења је да се пробуди предузетнички дух међу младим људима како би их охрабрили да своје пословне идеје претворе у властити посао. Крајњи циљ је да се пружањем финансијске и нефинансијске подршке млади људи подстакну на самозапошљавање.

Од 2008. године Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа партнер је Business Innovation programs (BIP) у пројекту „Ученичко предузетништво“. Пројекат представља ваннаставну активност за ученике завршних разреда средње школе из области предузетништва (са посебним фокусом на пословно планирање и вођење предузећа). Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у сарадњи са BIP учествује у организацији сајмова ученичког предузетништва гдје ученици представљају научено у току једног циклуса (школска година), а на којима се бирају најбољи тимови у сљедећим категоријама: најбољи пословни план, најбоља пословна идеја која задовољава потребе тржишта, најиновативнија пословна идеја која задовољава потребе тржишта, најбољи штанд и лого и најбоље предузеће у цјелини.

Такође, континуирано се пружају пословни савјети младим људима који имају пословну идеју како да започну свој бизнис.

ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА

Иновациони центар Бања Лука је модерно опремљени комбиновани центар за подршку и развој предузетништва у Републици Српској. Подржава развој компанија које су способне да широком тржишту понуде напредна комерцијална рјешења у виду производа, услуга, запошљавања и унапређења пословних процеса заснованих на знању и примјени иновативних и напредних технологија.

ИЦБЛ својим корисницима, који су у зачетку своје идеје или желе да развију пословну причу, кроз инкубацију нуди све неопходне елементе за успјешан професионални развој кроз широки спектар услуга професионалног савјетовања.

ИЦБЛ, такође, у сарадњи са акредитованим компанијама, образовним институцијама и стручњацима са дугогодишњим искуством у привреди и академској заједници, пружа услуге стручног усавршавања кроз испоруку комерцијалних, међународно сертификованих и национално признатих курсева за обуку, те неформалних курсева, семинара и радионица из области пословања, информационих технологија, пројектног менаџмента у форми традиционалног и електронског образовања.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА

Универзитетски предузетнички центар Бања Лука успостављен је у новембру 2009. године у оквиру Универзитета у Бањој Луци. Посвећен је промовисању иновативног размишљања и развоју предузетничког духа међу студентима. Циљ Центра је да побољша капацитете Универзитета који ће да допринесу економском и социјалном развоју заједнице у којој послује, кроз стимулацију предузетништва, иновација и развоја предузећа.

Један од пројеката који реализује УПЦ БЛ је и Лабораторија Идеја – IDEAlab

ЛОКАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Подршку младима пружају и локалне развојне агенције у Републици Српској кроз различите континуиране или повремене активности.

САВЕЗ ИНОВАТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Савез иноватора РС традиционално организује изложбу идеја, иновација и стваралаштва „ИНОСТ МЛАДИХ“ чији је циљ да омогући младим иноваторима да широј публици представе своје иновативне идеје и иновације.

ПРОЈЕКАТ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ (YEP)

Пројекат запошљавања младих (YEP) у првој фази (од октобра 2008. године до октобра 2011. године) проводила је њемачка компаниај GOPA mbH, кроз представништво у БиХ, а финансирале су га Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) и Аустријска агенције за техничку сарадњу (ADC), док наставак пројекта (у двије фазе до 2020.године) подржава Влада Швајцарске путем Амбасаде Швајцарске у БиХ.
Током прве фазе пројекат је био фокусиран на посредовање у запошљавању кроз приватне агенције, док је у другој фази акценат стављен на јавни сектор кроз читав низ активности међу којима је и успостављање „Огледних бироа” Завода за запошљавање, подршка програмима предузетништва које проводе ентитетски заводи, отварање 17 нових Клубова за тражење посла, подршка самозапошљавању у руралним областима итд.