ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО је веома битно за укупан економски развој с обзиром на то да предузетнице стварају нове послове за себе али и за друге, омогућавају друга рјешења у менаџменту, организацији и рјешавању проблема, као и искориштавању предузетничких могућности. Међутим, оне и даље чине мањину предузетника. Постоји одређена дискриминација жена у пословању, а предузетнице чешће оснивају и воде предузећа у областима које се сматрају „мање битним“ за економски раст и развој (малопродаја, услуге, образовање и друго) у односу на област производње и високих технологија. Предузетништво жена је битно и за улогу жене у друштву јер се жене, осим пословних, сусрећу и са другим препрекама као што је усклађивање породичних и пословних обавеза, препреке при посједовању имовине и уговарању, као и приликом запошљавања и самозапошљавања.

Учешће жена у привреди Републике Српске је видљиво из чињенице да је око 30% субјеката било у власништву жена, те да је учешће жена у укупном броју запослених око 40% укупног броја запослених. У претходном периоду предузетништво жена је препознато као веома значајно, те су у оквиру коморског система формирани Савјети за женско предузетништво при подручним коморама и Савјет за женско предузетништво Привредне коморе Републике Српске у циљу унапређења заступљености и статуса жена у области предузетништва, предлагања законских рјешења и мјера, повезивања предузетница, обезбјеђивања потребних информација, развоја пројеката, предлагања стручног образовања и примјене принципа равноправности полова.

Такође, Министарство индустрије, енергетике и рударства РС реализовало је пројекат Подршка женском предузетништву у Републици Српској који је финансиран из ФИГАП програма у сарадњи са Џендер центром Републике Српске.

Влада Републике Српске је у 2012. години усвојила Програм развоја женског предузетништва у Републици Српској у циљу подршке едукацији, промоцији и удруживању предузетница.

 

presentation1