Соколац: Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у својини општине