Teslić: Prilika za pronalaženje poslovnih partnera