Предузетник из ината

Чува стари занат и разбија предрасуде