zgrada-opstine-vlasenica-620x330

Власеница: Јавни позив пчеларима

Општинска управа општине Власеница расписује јавни позив за остваривање права на премију за узгој и производњу пчела. Право на подстицај имају сви пчелари који се баве пчеларством на подручју општине Власеница, а који су чланови удружења пчелара Власеница.Максималан број друштава на који се може остварити премија износи 30 друштава по кориснику.
Премија за узгој и производњу пчела остварује се на основу подношења захтјева у шалтер сали општине Власеница, уз који прилажу
– копију личне карте;
– копију картице текућег рачуна;
– изјаву о броју пчелињих друштава.
Рок за подношење захтјева је 31. 08. 2018. године.
Комисија ће по достављеним захтјевима сачинити Записник са извјештајем за сваког појединачно, на основу кога ће се донијети одлука о додјели овог вида подстицаја.

Напомена:

Захтјеви се подносе у Општини Власеница у шалтер сали на шалтеру број 6 сваким радним даном од 7.00 до 14.30 часова. Детаљније информације могу се добити у општини Власеница, канцеларији бр. 20, сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова или позивом на број телефона 056/490-087.

Контакт особа: Раде Малишевић

Извор: Општина Власеница