Vlasenica: Prijavite se za učešće na XII regionalnom Sajmu poslovnih ideja