Бања Лука: 2,8 милиона КМ за ефикасну и чисту производњу

Објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за унапређење ресурсне ефикасности и циркуларних ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору. Јавни позив финансира се у оквиру пројекта EU4Agri-Recovery.

Позивом ће бити подржана предузећа пољопривредно-прехрамбеног сектора да пословање усмјере на ресурсно ефикаснију и чистију производњу.  Позив ће финансирати активности зелених, дигиталних и циркуларних пословних модела у циљу постизања одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођења добрих пракси.

На јавни позив могу се пријавити микро, мала и средња предузећа, предузетници и задруге која се баве прерадом пољопривредних производа или примарном пољопривредном производњом.

Износ бесповратних средстава по пројекту креће од 20 000 – 80 000 КМ уз минимално учешће предузећа у износу 15% прихватљивих трошкова пројекта.

Рок за подношење концепта пројекта је 14. октобар 2022. године до 17:00 часова.

Детаљне информације о правилима Позива су доступне ОВДЈЕ.

Пројекат Подршка ЕУ опоравку и отпорности пољопривреде и руралном развоју у БиХ (EU4Agry-Recovery) спроводе Развојни програм Уједињених нација  у БиХ (UNDP) и Чешка развојна агенција (CzDA). Циљ пројекта EU4Agri-Recovery је ублажавање економских ефеката пандемије вируса COVID-19 на предузећа у пољопривредно-прехрамбеном сектору и пословне субјекте у руралном туризму.