Бања Лука: 2,8 милиона КМ за ефикасну и чисту производњу