Бања Лука: Брже, лакше и јефтиније до дозвола

Градоначелник Бање Луке Игор Радојичић донио је одлуку о усвајању препорука, којим ће се убрзати и поједноставити процедуре рјешавања административних поступака које проводи Градска управа.
Усвојене препоруке су директан резултат сарадње и техничке подршке Групације Свјетске банке и Британске амбасаде у оквиру Пројекта привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу „LIFE“, којем је Бања Лука приступила у децембру прошле године.
Овим измјенама снижена је цијена такси и накнада за провођење административних поступака пред службама Градске управе, те су рационализовани рокови за преглед и рјешавање поднесених захтјева, а овим измјенама ће привредници и грађани Бање Луке остварити годишње уштеде од 569.973,52 KM у новцу и 5,5 дана по једном административном поступку, што је, у просјеку, за 71% мање времена у односу на стање прије провођења „LIFE“ реформи.
Саставни дио ове одлуке су таксативно наведене и усвојене препоруке за сваки од укупно 180 административних поступака који се могу покренути пред Градском управом.
Град Бања Лука и Групација Свјетске банке раније су закључили уговор о сарадњи и реализацији пројекта „LIFE“ на основу којег су градске власти преузеле обавезу предузимања активности ради побољшања пословног окружења и конкуретности на подручју града.
На основу овог уговора, протеклих мјесеци су, уз подршку привредне коморе РС и Групације Свјетске банке, одржане фокус групе са привредницима и градским Савјетом за економска питања. Резултат ових активности је сет препорука за поједностављивање 180 административних поступака, а које су реализоване овом одлуком.

Извор: Град Бања Лука