Banja Luka: Brže, lakše i jeftinije do dozvola

Gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić donio je odluku o usvajanju preporuka, kojim će se ubrzati i pojednostaviti procedure rješavanja administrativnih postupaka koje provodi Gradska uprava.
Usvojene preporuke su direktan rezultat saradnje i tehničke podrške Grupacije Svjetske banke i Britanske ambasade u okviru Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“, kojem je Banja Luka pristupila u decembru prošle godine.
Ovim izmjenama snižena je cijena taksi i naknada za provođenje administrativnih postupaka pred službama Gradske uprave, te su racionalizovani rokovi za pregled i rješavanje podnesenih zahtjeva, a ovim izmjenama će privrednici i građani Banje Luke ostvariti godišnje uštede od 569.973,52 KM u novcu i 5,5 dana po jednom administrativnom postupku, što je, u prosjeku, za 71% manje vremena u odnosu na stanje prije provođenja „LIFE“ reformi.
Sastavni dio ove odluke su taksativno navedene i usvojene preporuke za svaki od ukupno 180 administrativnih postupaka koji se mogu pokrenuti pred Gradskom upravom.
Grad Banja Luka i Grupacija Svjetske banke ranije su zaključili ugovor o saradnji i realizaciji projekta „LIFE“ na osnovu kojeg su gradske vlasti preuzele obavezu preduzimanja aktivnosti radi poboljšanja poslovnog okruženja i konkuretnosti na području grada.
Na osnovu ovog ugovora, proteklih mjeseci su, uz podršku privredne komore RS i Grupacije Svjetske banke, održane fokus grupe sa privrednicima i gradskim Savjetom za ekonomska pitanja. Rezultat ovih aktivnosti je set preporuka za pojednostavljivanje 180 administrativnih postupaka, a koje su realizovane ovom odlukom.

Izvor: Grad Banja Luka