Бања Лука: Друга мултилатерална компензација 13. априла

Регистрација учесника који се нису регистровали у досадашњим обавезним мултилатералним компензацијама почиње седам дана прије почетка уноса обавеза.
Учесници који су се регистровали не региструју се поново, изузев ако мијењају податке из претходног МЛК1 обрасца.

Унос обавеза за мултилатералну компензацију почиње 12.04.2021. године и траје до 13.04.2021. године до 15 часова.
Пријављују се обавезе доспјеле до 01.04.2021. године. Пријава обавеза врши се преко МЛК2 обрасца који можете преузети на интернет страници млк.блберза.цом у дијелу Обрасци.

Компензација ће се спровести 13.04.2021. године у 15 часова.

Исправка уноса обавеза се може вршити од 14.04.- 16.04.2021. године до 15 часова.

Учесници којима су преостала некомпензована потраживања након спровођења мултилатералне компензације могу 13.04.2021. године (до 24 часа) закључивати мултилатералне цесије и циљане додатне компензације, а у периоду од 14.04. до 15.04.2021. године закључивати јавне продаје потраживања.

Учесници могу пријављивати обавезе и према привредним субјектима из Федерације БиХ који су регистровани на нашем систему, а налазе се на списку на интернет страници mlk.blberza.com.

Корисничко упутство за рад на Јединственом систему за мултилатералне компензације и цесије је доступно на линку.