Бања Лука: Дужницима принудна наплата пореза на непокретности

Пореска управа Републике Српске обавјештава све пореске обвезнике да је истекао рок за уплату пореза на непокретности за 2016. годину, и позива обвезнике који до сада нису измирили своје обавезе да то учине у што краћем року.
Пореска управа, такође апелује на обвезнике пореза на непокретности који до сада нису измирили обавезе за претходне године, да без одлагања изврше уплату утврђеног износа пореског дуга. Против пореских обвезника, који нису измирили обавезе у року и на начин утврђен Законом о порезу на непокретности, Пореска управа ће предузети мјере принудне наплате, извршењем на новчаним средствима, односно на покретној и непокретној имовини дужника.

Извор: Пореска управа РС