Бања Лука: Градска развојна агенција припремила нове пројекте

Градска развојна агенција Бања Лука континуирано припрема развојне пројекте и кандидује их на објављене позиве за пројекте који се објављују у оквиру актуелних развојних програма, пројеката и доступних фондова. Током априла и маја, агенција је у сарадњи са локалним партнерима припремила два нова пројекта. Након што је Амбасада Швајцарске расписала јавни позив за подношење приједлога пројеката из области равноправности полова, агенција је припремила пројектни приједлог под називом “Independent Women”  (Независне жене). Поменутим пројектом је предвиђено да се подрже незапослене жене, те да се кроз услуге новог пословног инкубатора омогући њихово оспособљавање и да им се пружи стручна подршка у току покретања и вођења пословних активности. Исто тако, спровођењем пројекта би се увео програм оспособљавања за шиваче у средњој школи чиме би се обезбиједило шетомјесечно оспособљавање за једно дефицитарно занимање. Градска развојна агенција је као партнере укључила Завод за запошљавање Бања Лука и Школу ученика у привреди Бања Лука. Укупна вриједност пројекта је 111.828 КМ. Такође, Градска развојна генција, заједно са Технолошким факултетом, тренутно завршава нови пројектни садржај који ће кандидовати на јавни позив за пројекте у оквиру пројекта Владе Шведске и Америчке агенције за међународни развој (USAID/Sweden FARMA II). Пројекат ће бити кандидован под називом “Успостављање инфраструктуре за пружање стручне подршке за унапређење конкурентности и развој тржишта у сектору пчеларства са фокусом на контролу квалитета и поријекла меда и производа од меда” у вриједности од 130.000 КМ. Циљ овог пројекта је да се успостави лабораторија са адекватном опремом за спровођење контроле квалитета меда, утврђивање специфичности и поријекла меда и производа од меда. Партнери на пројекту, осим агенције и Технолошког факултета, су и Пољопривредна школа и Удружење пчелара.

Извор: www.cidea.org