Banja Luka: Gradska razvojna agencija pripremila nove projekte

Gradska razvojna agencija Banja Luka kontinuirano priprema razvojne projekte i kandiduje ih na objavljene pozive za projekte koji se objavljuju u okviru aktuelnih razvojnih programa, projekata i dostupnih fondova. Tokom aprila i maja, agencija je u saradnji sa lokalnim partnerima pripremila dva nova projekta. Nakon što je Ambasada Švajcarske raspisala javni poziv za podnošenje prijedloga projekata iz oblasti ravnopravnosti polova, agencija je pripremila projektni prijedlog pod nazivom “Independent Women”  (Nezavisne žene). Pomenutim projektom je predviđeno da se podrže nezaposlene žene, te da se kroz usluge novog poslovnog inkubatora omogući njihovo osposobljavanje i da im se pruži stručna podrška u toku pokretanja i vođenja poslovnih aktivnosti. Isto tako, sprovođenjem projekta bi se uveo program osposobljavanja za šivače u srednjoj školi čime bi se obezbijedilo šetomjesečno osposobljavanje za jedno deficitarno zanimanje. Gradska razvojna agencija je kao partnere uključila Zavod za zapošljavanje Banja Luka i Školu učenika u privredi Banja Luka. Ukupna vrijednost projekta je 111.828 KM. Takođe, Gradska razvojna gencija, zajedno sa Tehnološkim fakultetom, trenutno završava novi projektni sadržaj koji će kandidovati na javni poziv za projekte u okviru projekta Vlade Švedske i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID/Sweden FARMA II). Projekat će biti kandidovan pod nazivom “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru pčelarstva sa fokusom na kontrolu kvaliteta i porijekla meda i proizvoda od meda” u vrijednosti od 130.000 KM. Cilj ovog projekta je da se uspostavi laboratorija sa adekvatnom opremom za sprovođenje kontrole kvaliteta meda, utvrđivanje specifičnosti i porijekla meda i proizvoda od meda. Partneri na projektu, osim agencije i Tehnološkog fakulteta, su i Poljoprivredna škola i Udruženje pčelara.

Izvor: www.cidea.org