Бања Лука: Инфо дан о ЕУ програму „COSME“ и Европској мрежи предузетништва

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Градска развојна агенција Бања Лука и Министарство за економске односе и регионалну сарадњу РС организују инфо-дан о новим могућностима које пружа ЕУ програм „COSME“. Инфо дан ће бити одржан у Дому омладине, у четвртак, 30. јуна, са почетком у 11.00 часова.
Прoгрaм зa кoнкурeнтнoст предузeћа (eнгл.COSME) je прoгрaм ЕУ кojим се подстиче кoнкурeнтнoст малих и средњих предузећа и прeдстaвљa нaстaвaк aктивнoсти кoje су сe у пeриoду 2007-2013. година успjeшнo прoвoдилe крoз Прoгрaм зa предузeтништвo и инoвaциje. На Инфо дану биће презентоване могућности које овај програм пружа у сљедећим областима: побољшање приступа финансијским средствима, побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније, стварање бољих оквирних услова за конкурентност и подстицање предузетништва.