Banja Luka: Info dan o projektu „Podrška preduzetništvu marginalizovanih grupa žena i kreiranje programa podsticaja za teško zapošljive kategorije“

Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj zajedno sa Preduzetničkim centrom, organizuje info dan na kojem će se prezentovati projekat „Podrška preduzetništvu marginalizovanih grupa žena i kreiranje programa podsticaja za teško zapošljive kategorije“.

Program zajednički finansiraju i realizuju Grad Banja Luka, Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj i USAID/INSPIRE.

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene žene koje imaju poslovne ideje i žele da prvi put pokrenu vlastiti posao u određenoj djelatnosti na području Grada, a koje su:

  • žene žrtve nasilja,
  • samohrane majke,
  • mlađe od 35 godina,
  • žene sa invaliditetom ili sa djetetom s invaliditetom,
  • koje u kontinuitetu nisu zaposlene 3 godine i više (nezavisno od godina strosti),
  • žene iz ruralnih područja i
  • žene koje su na neki drugi način marginalizovane

da prisustvuju info danu na kojem će dobiti odgovore na sva pitanja u vezi sa uslovima za učešće na Javnom pozivu.

Info dan će se održati u četvrtak, 17.novembra 2022. godine, u 12 časova u Domu omladine, Ulica Đure Daničića 1.

Kontakt osobe:

Maja Knežević, 051-244-480; 051-244-444 (lok 858)

Milica Bogojević, 051-244-444 (lok 448)