Бања Лука: ИРБ РС објавила јавни позив за развојне пројекте

Инвестиционо-развојна банка /ИРБ/ Републике Српске јуче је расписала јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Српској.
Из ове банке је саопштено да пројектне приједлоге могу поднијети јединице локалне самоуправе, јавна предузећа или установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

Пројектни приједлози, наводе из ИРБ-а, морају бити идентификовани као локални развојни приоритети, а њихова реализација предвиђена стратегијом развоја, односно стратешким документима јединице локалне самоуправе.

“У складу са важећим стратешким документима Српске треба да доприносе достизању глобалних циљева одрживог развоја и да се односе на једну од области попут побољшања доступности и квалитета јавних услуга у јединицама локалне самоуправе или повећања обима, продуктивности и конкурентности у пољопривредно-прехрамбеном сектору”, појаснили су из ИРБ-а.

Рок за достављање пројектних приједлога је 30. новембар у 15.00 часова.

Детаљи Јавног позива објављени су на интернет сајту ИРБ-а – https://www.irbrs.org/azuro3/a3/?nid=1030&id=422.

Од 2014. године реализована су 64 пројекта у локалним заједницама широм Српске, укупно вриједна 8,1 милион КМ, од чега је 5,1 милион КМ обезбијеђено путем Финансијског механизма, док су преостали износ осигурали корисници кроз суфинансирање пројектних активности.

Средства за реализацију овогодишњег циклуса финансирања обезбиједила је Влада Српске путем Министарства финансија.

Финансијски механизам успостављен је у марту 2014. године, потписивањем меморандума о разумијевању између Министарства финансија, Министарства управе и локалне самоуправе, Швајцарске агенције за развој и сарадњу, Развојног програма УН /УНДП/ и ИРБ-а, а све с циљем побољшања доступности и квалитета јавних услуга и стимулисања руралног развоја локалних заједница у Српској.

Финансијски механизам је први јавни инструмент за пружање подршке спровођењу локалних развојних пројеката који у знатној мјери слиједи принципе и правила грант-шема која се примјењују у земљама ЕУ.

Све активности у вези са оперативним управљањем Финансијским механизмом спроводи ИРБ, одлуку о финансирању доноси Пројектни одбор који чине представници партнерских институција Механизма, а потврђује Влада Српске.

Извор: СРНА