Бања Лука: ИРБ РС пласирала 14,8 милиона КМ

Фонд за развој источног дијела Републике Српске планирао је да током ове године, путем својих кредитних линија пласира 14,8 милиона КМ, а до краја септембра корисницима из овог дијела Српске одобрено је 14,7 милиона КМ, тако да је план, већ сад, готово испуњен.
Извршни директор Инвестиционо-развојне банке /ИРБ/ Републике Српске Иван Видовић истиче у интервјуу Срни да плански оквир и његово испуњавање не представљају ограничење кредитним активностима, тако да ће Банка наставити да подржава захтјеве који задовољавају услове и критеријуме финансирања, како је то и предвиђено Правилима пласмана.
Према његовим ријечима, у прва три квартала, Фонду за развој источног дијела Српске поднесено је 117 захтјева за одобравање кредитних средстава, а реализовано је 108.
Видовић је појаснио да су у случају три захтјева подносиоци накнадно одустали, док се шест кредита тренутно налази у процесу одобравања.
Када је ријеч о секторској структури одобрених средстава, он наводи да се више од 50 одсто кредита односи на пољопривреду, око седам одсто на туризам и угоститељство, а преостали износ на дјелатности грађевинарства, саобраћаја и веза, те дрвнопрерађивачки сектор.
Видовић напомиње да је готово 9,8 милиона КМ искориштено за улагања у основна средства, односно проширење и модернизацију постојећих производних погона, те увођење и овладавање новим производно-технолошким процесима.
– Из средстава Фонда за развој и запошљавање одобрен је зајам у источни дио Српске у износу од 1,4 милиона КМ, док је за стамбено збрињавање социјалних група од посебног интереса и значаја за Републику Српску пласирано 4,5 милиона КМ путем Фонда за развој источног дијела – прецизирао је извршни директор ИРБ-а.
Видовић наглашава да је Банка тиме снажно подржала интензивирање привредне активности, а самим тим и побољшање свеукупних друштвено-економских кретања и животног стандарда становништва на овом подручју.
Према његовим ријечима, од оснивање Банке и фондова којим управља до сада је у хартије од вриједности емитената са овог подручја Српске пласирано 43,7 милиона КМ.
– Капитално јачање предузећа и динамизирање привредне активности подржано је са 26 милиона КМ, и то улагањем у акције, те са додатних 16 милиона КМ, путем пласмана у корпоративне обвезнице. Спровођење пројеката локалних заједница, кроз улагања у муниципалне обвезнице, стимулисано је са 1,7 милиона КМ – истакао је Видовић у интервјуу Срни.
Извршни директор ИРБ-а наводи да се кредитна средства Фонда за развој источног дијела Српске реализују путем финансијских посредника.
– Комерцијалне банке, као посредници, у потпуности сносе кредитни ризик крајњих корисника, те уредно измирују своје обавезе према овом фонду – напомиње Видовић.
У источни дио Републике Српске током 2015. године пласирано је 20,7 милиона КМ, од чега је готово половина средстава била намијењена финансирању привредне активности.
Видовић наводи да је, у исто вријеме, путем стамбених кредита, омогућено рјешавање стамбеног питања за 129 корисника и чланова њихових породица под изузетно повољним условима, за шта су издвојена средства у укупном износу од 7,3 милиона КМ.
Када је ријеч о обиму пласираних средстава, он напомиње да су очекивања ИРБ-а да у овој години буду надмашени прошлогодишњи резултати.
– Банка је снажно присутна и на истоку Српске, превасходно захваљујући својим активностима које прате специфичности развојних и друштвених потреба овог подручја. Овакав проактивни однос према потребама и захтјевима привреде и становништва биће настављен и у наредном периоду”, најавио је Видовић у интервјуу Срни.

Извор: СРНА