Бања Лука: Исплаћена прва транша субвенција за запошљавање

Из буџета Града Бања Лука до краја септембра свим корисницима по основу закључених уговора, исплаћена су средства на име прве транше одобрених субвенција за запошљавања нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима, у укупном износу од 416.850 КМ.
Кроз додјелу ових субвенција, Град је подржао запошљавање 153 нова радника у производним, занатским и услужним дјелатностима (114 – ново запошљавање у оквиру којих је и запошљавање 21 приправника; 39 – самозапошљавање).

Више информација…