Бања Лука: Јавани позив за подстицаје за побољшање квалитета земљишта

Центар за развој пољопривреде и села објавио је Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2022. годину.

Како су навели, основни циљ ове мјере је повећање ораничних површина и привођење земљишта култури.  Максимална средства  која апликант може остварити утврђују се у висини до 60% од вриједности пројекта и не могу бити већа од 4.000 КМ по пројекту.

Правилником о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе дефинисани су сви услови и начин додјеле средстава.

Јавни позив је отворен до 27. децембра 2022. године.

Све додатне информације заинтересовани могу добити у просторијама Центра (Ул. Војводе Момчила 10,12 и 16) или на телефоне:051/433-639, 051/433-621 и 051/433-622.

ПРАВИЛНИК

ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријавни образац

Изјава Правна лица

Изјава Физичка лица